Авиценна университетинин Эл аралык медициналык университетинин ректору – Байгазаков Асылбек Топчубаевич, медицина илимдеринин доктору, профессор

Мен бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргызстандын билимдүү жаштарына болгон ишенимимди тастыктайм, анткени дүйнөнүн келечеги алардын колунда. Билим берүү системабызда, өзгөчө медицина тармагында зарыл болгон жакшыртууларга жетишмейинче, биздин агартылган жана прогрессивдүү Кыргызстанга болгон көз карашыбыз эч качан ишке ашпайт.

Ушул көз караштан алганда, медициналык колледждер жана университеттер маанилүү ролду ойношот, анткени сапаттуу билим берүү үчүн бардык жоопкерчилик мамлекеттик секторго гана жүктөлбөйт. Эл аралык Авиценна медициналык университети медициналык билим берүү стандарттарына жооп берүү жана улуттук жана эл аралык деңгээлде атаандашуу максатында түзүлгөн.

en_USEnglish